De Regenboog Drieslinter

Grote Steenweg 282
3350 Drieslinter
011 78 18 70

2 kleuterklassen
3 graadklassen in de lagere school
1ste en 2de leerjaar in de voormiddag gesplitst
95 kinderen

De Regenboog Neerlinter

Grote Steenweg 62
3350 Neerlinter
011 78 13 39

3 kleuterklassen
6 jaarklassen in de lagere school
klasoverschrijdende werking in de namiddag
150 kinderen

Onze visie

De kinderen, de ouders, de leerkrachten en de directeur, de schoolraad, het schoolbestuur, het onderhoudspersoneel, ... vormen samen onze school ‘DE REGENBOOG’.

De symboliek die in dit natuurfenomeen schuilt, geeft duidelijk aan hoe wij school (willen) zijn.

‘De Regenboog’ is een weerspiegeling van de veelkleurigheid van de kinderen die bij ons schoollopen : kinderen met heel veel verschillende talenten en mogelijkheden, verschillende achtergronden en toekomstdromen. Elke kleur op zich is prachtig. Maar in de regenboog komen de kleuren in combinatie met de andere kleuren nog meer tot hun recht en zo ontstaan duizend en één schakeringen en nuances. Elk kind brengt in onze boog een nieuwe tint, een beetje extra glans.

Wij, het schoolteam, willen samen met de ouders met al die kleurtjes aan de slag in een hartelijke omgeving. Op eigen tempo mogen onze kinderen hun veelzijdige talenten ontdekken, ontwikkelen en uitstralen. Door een eigentijds onderwijsaanbod, waarin aandacht is voor alle aspecten van de persoonlijkheid, helpen wij onze kinderen groeien tot jongeren die op een gezond kritische manier hun plaats in onze samenleving kunnen vinden.

Wanneer er toch wolken in hun leven binnendrijven, mogen kinderen onder onze regenboog schuilen of een veilig plaatsje zoeken.

In de bijbel is de regenboog het symbool van Gods liefde voor mens en natuur. Jezus Christus is het voorbeeld dat ons inspireert. Vanuit deze overtuiging voeden wij onze kinderen op tot mensen die met vertrouwen en geloof het leven tegemoet treden.

Zo zijn al onze kinderen kleine regenboogjes, symbool voor onze hoop op een betere toekomst.

Dit is onze visie op goed onderwijs

ONS TEAM

Directie

Dirk Gilis

Onderwijzend personeel kleuterschool

KO instap/KO1: Juf Annelies

KO2-3: juf Katrien

- Zorgjuf :juf Sara – juf Kristen

-Kinderverzorgster : juf Evi

Onderwijzend personeel lagere school

- Eerste leerjaar voormiddag : juf Debby

- Tweede leerjaar voormiddag : juf Bo

- Eerste graad namiddag en woensdag : juf Debby

- Tweede graad : juf Leen - juf Bo.

- Derde graad voormiddag : meester Jef

- Zorg:meester juf Bea

Bewegingsopvoeding kleuterschool

- - juf Sara/Kirsten

Bewegingsopvoeding lagere school

- meester Daimy

Zorgcoördinatie

- Juf Melissa

Beleidsondersteuner

- Juf Melissa

Administratief personeel

-juf Carla Bogaerts (dinsdag en 3de vrijdagochtend van de maand)
-juf Stefanie Janssens (maandag en donderdag)

ONS TEAM

Directie

Dirk Gilis

Onderwijzend personeel kleuterschool

- Onthaalklas : (vanaf 3de trimester)

- Eerste kleuterklas: juf Saartje

- Tweede kleuterklas: juf Cindy - juf Jolien

- Derde kleuterklas : juf Kathleen

- Zorgjuf: juf Sara - juf Sara – juf Kirsten – juf Jolien

-Kinderverzorgster : juf Evi

Onderwijzend personeel lagere school

- Eerste leerjaar: juf Marieke

-Tweede leerjaar: juf Ann S

- Derde leerjaar : juf Kris

- Vierde leerjaar A:  juf Anne M – meester Steven

- Vijfde leerjaar : meester Steven (maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag)

- Vijfde leerjaar : juf Anne H (alle namiddagen en woensdagvoormiddag)

- Zesde leerjaar : juf Anne H

- Zorg: meester Wilfried

Bewegingsopvoeding kleuterschool

- Juf Sara

Bewegingsopvoeding lagere school

- meester Daimy

Zorgcoördinatie

- juf Melissa

Beleidsondersteuner

- juf Melissa - juf Marieke

Administratief personeel

- juf Carla Bogaerts (aanwezig op dinsdag en 3de vrijdagochtend van de maand)
-juf Stefanie Janssens (aanwezig op maandag en donderdag)

Scholengemeenschap KORZO

Onze school vormt samen met 9 andere scholen de scholengemeenschap KORZO: 

- Vrije basisschool 'De Kiem' - Ransberg, Rectorijstraat 2, 3470 Ransberg
- Vrije basisschool 'De Oogappel' type 8 - Zoutleeuw, Sint-Truidensestraat 14, 3440 Zoutleeuw
- Vrije basisschool 'De Bron' - Budingen, Linterseweg 10, 3440 Budingen
- Vrije basisschool 'Geetbets en Hogen', Dorpsstraat 7B, 3450 Geetbets
- Vrije basisschool 'Stap voor stap' - Hakendover, Hollestraat 22, 3300 Hakendover
- Vrije basisschool 'De regenboog' - Linter (= Neerlinter + Drieslinter), Grote Steenweg 282, 3350 Linter
- Vrije basisschool 'Oplinter, Sint-Genovevaplein 8, 3300 Oplinter
- Vrije basisschool 'De Knipoog' - Rummen, Ketelstraat 27A, 3454 Rummen
- Vrije basisschool 'Sint-Leonardus' - Zoutleeuw, Stationsstraat 16, 3440 Zoutleeuw

Scholenbestuur

Schoolbestuur Sint-Paulus vzw
Stationsstraat 16
3440 ZOUTLEEUW
Ondernemingsnummer : 0410.414.621
Identificatienummer 6347/74

Voorzitter: Dhr. Pat Vandewiele
Afgevaardigd beheerders : Dhr. Tutenel André

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met de wettelijke voorschriften.
Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.

Oudercomité

We willen er vooral nog eens de nadruk op leggen dat het oudercomité niet enkel activiteiten organiseert die centen in het laatje van de school brengen.
We organiseren ook activiteiten die de sociale omgang tussen (groot)ouders bevordert en die niet meteen winst opbrengen.
We willen ook alle (groot)ouders een stem geven en nodigen iedereen uit om suggesties, opmerkingen, complimenten te laten weten. Dat kan zeker door de leerkracht of directeur aan te spreken, maar dat kan ook door iemand van het oudercomité aan te spreken aan de schoolpoort.
Met de opbrengst van onze activiteiten ondersteunen we de schoolwerking zoals bijvoorbeeld de sponsoring van uitstappen, sint-zakjes voor de kinderen, een sintcadeaus voor iedere klas, ...Samenstelling ouderraadOudercomité DL flyer

Oudercomité

We willen er vooral nog eens de nadruk op leggen dat het oudercomité niet enkel activiteiten organiseert die centen in het laatje van de school brengen.
We organiseren ook activiteiten die de sociale omgang tussen (groot)ouders bevordert en die niet meteen winst opbrengen.
We willen ook alle (groot)ouders een stem geven en nodigen iedereen uit om suggesties, opmerkingen, complimenten te laten weten. Dat kan zeker door de leerkracht of directeur aan te spreken, maar dat kan ook door iemand van het oudercomité aan te spreken aan de schoolpoort.
Met de opbrengst van onze activiteiten ondersteunen we de schoolwerking zoals bijvoorbeeld de sponsoring van uitstappen, sint-zakjes voor de kinderen, een sintcadeaus voor iedere klas, ...


Voorstellingsfolder oudercomité NL